Intervju med Majid Jelili om boxningen i Sverige.

oktober 6, 2016

Fick tag i Majid Jelili och kunde ställa lite frågor om hur han såg på senaste tidens skriverier om både honom som person samt uttalanden om svensk boxning.

Du har nyligen sagt upp delar av ditt engagemang inom Svenska Boxningsförbundet. Hur kommer det sig?

Mitt formella engagemang var i sportkommittén. Jag slutade främst för att jag var missnöjd med hanteringen av den omorganisation som pågår.

Du har arbetat inom förbundet i många år. Hur ser du på utvecklingen inom förbundet de senaste fyra åren?

Tittar man på hur styrelsen såg ut för fyra år sedan så är det en stor skillnad mot dagens styrelse. Bl.a. hade flera styrelsemedlemmar själva boxats eller varit tränare på hög nivå. Det fanns också fler erfarna tävlingsarrangörer både från amatör- och proffsboxning. Det fanns alltså en enorm erfarenhet och insikt om boxarnas, tränarnas och tävlingsarrangörernas villkor och vardag samt en mycket djup förankring inom svenska boxningsrörelsen. I dagens styrelse finns det medlemmar med erfarenhet av tävling, träning och evenemang men inte alls i samma utsträckning. Att olika styrelser har olika erfarenheter och kompetenser är inget konstigt i sig och ibland är det bra att ta in nytt blod och nya erfarenheter. En styrelse måste ha många olika kompetenser för att funka perfekt. Men inom det sportsliga området hade den tidigare styrelsen klart mer erfarenhet och kompetens. Med det sagt så tycker jag att är intressant att notera att den tidigare styrelsen, med sin stora sportsliga erfarenhet, var mycket mer ödmjuk inför sportens villkor och att jag fick mycket mer gehör för mina åsikter från dem än vad jag får från dagens styrelse. Med tanke på att den nuvarande styrelsen inte har samma erfarenhet inom just det området skulle ju kunna tro att det borde vara tvärtom. 

Ordförande Tommy Lindström gjorde uttalande om, bland annat dig, i senaste intervjun. Hur ser du på det han faktiskt sa?

Det känns naturligtvis lite märkligt när man tänker på att den gamla styrelsen, med sin stora erfarenhet av sportsliga frågor, gav mig förtroende att bilda Sportkommittén och visade stor respekt för det jobb vi gjorde och de åsikter vi gav uttryck för. Sedan kommer en ny ordförande utan någon tidigare erfarenhet av sporten och uttrycker tvivel på min kompetens…
Sedan tycker jag inte det han sa stämmer. Jag var en av de få som faktiskt svarade på Tommys frågor i juni och gav uttryck för mina åsikter. Jag har mailet kvar om Tommy behöver fräscha upp minnet… Vid samtalet i augusti var det faktiskt jag som tog kontakt med honom. Vi diskuterade nästan i en timme då och jag delgav många idéer under samtalet. Så att han inte hört ett dugg från mig stämmer helt enkelt inte.

Känner du förtroende för styrelsen som sitter?

Som Santiago vill jag inte uttala mig om förtroende utan det är upp till svenska boxningsrörelsen att avgöra. Men jag kan inte låta bli att undra om det verkligen är denna ledning som ska genomföra en så drastisk omorganisation inom det sportsliga området?

Du har fortfarande rollen som utbildare inom förbundet. Förklara gärna vad det arbetet innebär?

Det är egentligen inte en formell roll utan jag får förfrågningar från utbildningskommittén om jag kan hålla utbildningar ibland. Man utbildar en grupp med blivande och/eller erfarna tränare i ledarskap, träningsfysiologi, planering, styrke- och konditionsträning, boxningsteknik, taktik, pedagogik och regelverk inom boxningen mm.

Kommer du att fortsätta med det framöver? Finns det någon som, eventuellt, kan ta över de sysslorna?

Med tanke på Tommys kommentar så tvivlar han ju på att jag kan träna boxare så då borde jag ju verkligen inte hålla utbildningar. 🙂 Visst finns det fler utbildare men det har varit ganska få som hållit utbildningar de senaste åren. Problemet är ju att de krafter som finns till utbildning också ofta behövs till landslagsverksamheten.

Hur ser du på framtiden för svensk boxning?

Boxningen kommer alltid att finnas men vilken nivå och bredd vi ska nå är utmaningen. Jag är hoppfull om att vi hittar ett system som leder till framgång inom svensk boxning någon gång. Men då krävs det att gräsrotsrörelsen är engagerad i styrelsen och kommittéerna. För att lyckas måste vi alla jobba tillsammans och då kan det inte vara ett avstånd mellan ledning och rörelse.

Avslutningsvis vill jag fråga vad din syn är på tillvägagångssättet för få fram en stark boxningsnation internationellt, vad krävs?

Ingen lätt fråga att ge ett enkelt svar på. Om man med stark boxningsnation internationellt menar ett land där vi kontinuerligt kan mönstra bra och breda (dvs alla viktklasser) landslag i alla kategorier och där några enskilda utövare kan prestera på världsnivå så tror jag det är möjligt. Men då måste alla bitar funka och det måste finnas en röd tråd och gott samarbete genom hela systemet. Vi måste både kunna stimulera regional tillväxt med bredd samtidigt som vi kan ta hand om enskilda elitboxare på högsta nivå. Dvs, valet kan inte stå mellan bredd eller elit, vi måste kunna göra både och. Detta ska sedan ske med de ekonomiska och personella resurserna som står till buds. Vi måste också försöka se allt i en helhetsbild och vara försiktiga med att ge alltför stort fokus till enskilda frågor och intressen. Att stimulera breddarbete och distriktens/klubbarnas verksamhet samtidigt med en smalare elitsatsning för att stödja de boxarna som växer fram ur bredden, är inte lätt men det måste vi lyckas med om vi vill bli en stark boxningsnation internationellt. För att lyckas med det måste man ha en bra utbildningsverksamhet, ge möjligheter till att klubbtränare i rimlig mån kan följa sina adepter och utvecklas med dem på landslagsnivå samt se till att vi har spetskompetens på internationell nivå inom den egna organisationen. Sedan återstår bara en väldig massa hårt jobb under gott samarbete för alla inblandade. 

Stort tack till dig Majid Jelili för att du vill uttala dig angående detta.

Annonser

Intervju med SBF:s styrelsemedlem Evelina Andersson.

oktober 5, 2016

Kom i kontakt med Evelina Andersson som, förutom att vara en duktig boxare (sm-silver 2016), även är med i sittande styrelse i Svenska boxningsförbundet. Fick chansen att ställa lite frågor till henne om den senaste tidens aktivitet och uttalanden från förbundet.

Du sitter med i styrelsen för Svenska Boxningsförbundet. Kan du ge en kort beskrivning av hur styrelsen funktion är tänkt att vara och vad din roll är inom styrelsen?

Styrelsens ska ju både utveckla boxningen som idrott i Sverige samt arbeta för att vi ska synas utomlands på mästerskap och liknande. Styrelsen är ju också det organ som arbetar mot AIBA och Kamsportsdelegationen. Styrelsen består av olika kommittéer som arbetar utifrån olika riktlinjer, jag sitter i marknad och tävlingskommittén. Som idrottare och person brinner jag för att arbeta med likabehandling och värdegrundsfrågor. Jag tycker det är viktigt att både män och kvinnor kan och vågar ta plats i boxningsvärlden, men då måste klimatet även tillåta det.

Nyligen så avgick Majid Jelili från en av sina positioner inom förbundet. Detta till viss del av hanteringen runt Santiago Nievas uppsägning som rikstränare. Hur bedömer du förlusten av dessa två för svensk boxning?

Att vi nu har tappat både Santiago och Majid ser jag som stora avbräck i verksamheten, de båda sitter inne med så stor kompetens så enligt min uppfattning blir det nästintill omöjligt att fylla tomrummet som nu uppstått.

Santiago Nieva fick gå utan att en ersättare fanns på plats för att fortsätta arbetet som rikstränare. Var det ett medvetet val av styrelsen?

Med tanke på hur diskussionen fortlöpte i styrelserummet då denna fråga togs upp så måste jag tyvärr svara,  JA, styrelsen var väl medveten om att det inte fanns någon ersättare som kunde ta vid Santiagos arbete om man röstade för att inte förlänga hans tjänst. Frågan var tvådelad, vi (styrelsen) önskade att utvärdera och se över hur man kan effektivisera en rikstränares arbete. I min mening görs detta bäst i samråd med de som har störst insyn i vad en rikstränare exakt gör och vad som är mest tidskrävande. Även om jag kan läsa i en arbetsbeskrivning vad en rikstränare ska arbeta med så kan det vara svårt att avgöra vad som är tidskrävande, just därför hade jag gärna sett att vi hade arbetat tillsammans med Santiago för att utveckla tjänsten och förbundet.

Ordförande Tommy Lindström uttalade sig nyligen om planer för en form av ”tankesmedja” inom svensk boxning. Är detta någonting som styrelsen arbetat länge på att ta fram?

Då jag läste artikeln blev nog jag lika förvånad som alla andra, detta är något som jag varken läst eller samtalat med någon i styrelsen om. VU arbetar med ett förslag på hur förbundet kan utvecklas, så kanske är detta Tommys personliga syn på utveckling..att se bakåt.. jag vet faktiskt inte. En tankesmedja i sig, för att höra rösterna ute i rörelsen, behöver ju inte vara fel, men då ska deltagarna ha en klar förankring i dagens verksamhet, det ska vara personer som står för idrottens värderingar, så att namnge personer  innan man har beslutat om urvalskriterier känns konstigt.

Vad är dina tankar om hans uttalanden?

Angående Tommys uttalande så har jag egentligen ingenting att säga, hans ord för stå för honom men en viktig aspekt av det hela är att i styrelserummet så är jag faktiskt folkvald, vad jag personligen tycker behöver inte vara det som styr, rörelsen har sagt sitt på årsmötet och även via vissa skrivelser. Detta och samtal med föreningar, ledare och aktiva är det som ska styra hur jag agerar som ledamot.

Kan du beskriva hur du upplever att informationen mot Sveriges boxningsklubbar fungerar idag när det är stora, och små, händelser inom förbundet?

Jag tycker nog att i de flesta fall så får distrikt och klubbar den information som de behöver, men tyvärr så uteblir diskussionen eller förklaringarna i vissa fall. Om jag backar bandet och tittar på hur vi hanterade Santiagos tjänst så hade jag önskat att vi i styrelsen, tidigare under året, hade gått ut med information om att en omorganisation i samband med ett utvecklingsarbete skulle påbörjas, vi hade då haft en motivering till beslutet och på så sätt lugnat rörelsen något. Nu slängde vi beslutet i knät på alla utan att berätta hur sagan kommer sluta. Jag är inte nöjd, men det är ingen hemlighet, det enda jag kan hoppas på är att vi åtminstone har lärt oss hur viktigt det är med ett grundligt förarbete innan vi fattar beslut. Jag tycker även att det är viktigt att vi i styrelsen vågar möta rörelsen, vi ska inte inta ett skyddat rum, vi är ju valda av föreningarna för att representera dem, då måste vi ju arbeta för och med dem.

Tack för att du ställde upp och delade dina tankar Evelina Andersson. 


Intervju med Joel Grandell om mobbing, Hammarby och Bajen Rough House.

september 30, 2016

Under helgen som var gick Bajen Rough House av stapeln i Stockholm. Fick tag i Hammarbys eldsjäl Joel Grandell och ställde några frågor om eventet samt andra viktiga frågor som de arbetar med i Hammarby.

Enjoy Sportsfans.

Kan du beskriva hur det kom sig att grabbarna kom på idén att gå emot mobbing?

Vi går emot mobbningen som en del i Hammarbys fotbollskampanj #Hammarbymotmobbning som en av Bajens supportrar startade, Simon Gustav Sandström. kampanjen startade med en historia om en mobbad tonårsgrabb. Simon bjöd upp killen till Stockholm och startade en insamling till Friends antimobbning. I samband med detta bestämde vi oss för att belysa frågan och samtidigt bjuda grabben på boxningsträning. Faktum är att BK Ringen med Thomas Magui i spetsen bjudit in grabben till deras klubb också då pojken bor i Jönköping. Hur som haver bygger vårt samarbete med Panathinaikos på en vänskap som bottnar i kärlek och passion för boxning. Därav ville bägge klubbarna slå ett slag mot mobbningen under årets gala. Alla ska bli lika behandlade oavsett etnicitet och social status.

Ni har börjat köra Rough House som ett återkommande event. Hur kom idén till?

Idén uppstod när vi hade duktiga boxare, men det fanns ingen möjlighet för dessa att synas, ingen arena där Bajen Fansen kunde få se sina pugilister. Projektet är långsiktigt och har som målsättning att lyfta den olympiska boxningen som publiksport samt att bringa oss närmare våra grönvita supporters!

Upptagningsområdet är rätt stort för Hammarby. Hur är organisationen runt om? Stöttar ni andra idrotter och har samarbeten med dem?

Givetvis har vi samarbeten under alliansen, men var och en av alla idrotter under Hammarby är mer eller mindre självständiga. Idrottarna är många,, 18 st, och skiljer sig åt. Innan galan har vi gästat handbollen och fotbollen. Under galan fanns olika supporter och idrottsföreningar på plats för att visa upp oss. Med Bajen Rough House har vi även en tanke och ett mål att visa det stora med Hammarby och föra samman familjen. Det stora med Hammarby och unika är just det faktum att vi har 18 olika idrotter. Med andra ord det finns något för alla

Hur var galan? Var det mycket folk? 

Galan hade ett bättre och mer genomtänkt program än innan med bland annat sambatrummor som öppning och artisten Maxida Märak. Organisationen var mer slipad, ljudet och ljuset på topp. Matcherna och stämning var även den bättre. Tack vare våra samarbetspartners, funktionärer, domare och boxare tycker jag årets gala blev den bästa hittills. Det var 900 besökare som gav galan den bästa tänkbara inramning med sång och fantastisk stöttning av våra pugilister. dessutom var två av Hammarbys fotboll A-lags spelare på plats för att dela ut priser till de bästa boxarna. De tillsamman med deras kommunikationschef tyckte showen och boxarna var grymma.
Hur har responsen varit från den besökande klubben?
De tyckte det var fantastiskt och har redan börjat planera för en retur på någon av Greklands vackraste öar. Allt från att komma ut på fotbollsplanen( inför 20.000 Hammarbyare) dagen innan galan till själva showen och vårat mottagande är de mycket nöjda med. Allt har varit som en stor grönvit gemenskap. De hade ca. 15 Panathinaikos supporters på plats och grekiska ambassaden. supportrar, boxare och tränare från bägge lagen har umgåtts tillsammans. Liksom vi samarbetar med Boxningsklubben har även våra fans ett band. Senast när Panathinaikos spelade på bortaplan i Europa League mot AIK var ca. 150 Hammarbyare i Panathinaikos hejarklack. Det har varit en boxningsgala och gemensam sparring efter galan i ringen , men lika mycket en fantastisk gemenskap och kärlek utanför ringen.
Hur kom ni i kontakt med dom?
Kontakten började med att några Hammarby supporters var i Aten för att hänga med sina vänner från Panathinaikos och kolla på fotboll. Det visade sig att en av dessa supporters börjat engagera sig i boxningen. Under invägningen inför vår andra gala började några supporters prata med mig om Panathinaikos och jag fick kontakt med de. Med andra ord det är fansen som fört oss samman.

En fantastisk insats av Hammarby och otroligt viktigt för sporten men mest viktigt för de som ungdomsidrotten handlar om, nämligen ungdomarna. Snyggt jobbat Mr Grandell och snyggt jobbat Hammarby! 

 


Intervju med fd rikstränare Santiago Nieva samt med ordförande Tommy Lindström.

september 28, 2016

Du skrev för ett tag sedan att du inte kommer att fortsätta som rikstränare för Sverige längre.
Berätta, vilka var omständigheterna som ledde till detta beslut? Har det varit ”Fair-Play”?

Jag känner faktiskt inte till så mycket om vad som ledde fram till SBF:s beslut. Jag frågadeordföranden i juni då jag naturligtvis ville veta vilka planer de hade för mig. Jag fick då besked om att jag troligen inte skulle få förlängt och att tjänsten skulle utlysas igen men att jag var välkommen att söka på nytt. Sedan hörde jag inget förrän jag fick besked om att styrelsen
tagit ett beslut den 30/8, åtta dagar innan min anställning löpte ut. Jag kan inte uttala mig om det är ”Fair-Play” eller inte. Jag känner till spelreglerna för en visstidsanställd tränare men jag kan inte låta bli att tycka att det vore bättre för svensk boxning om man hade en kontinuitet i ledarskapet och tagit beslutet mycket tidigare. I det fall jag ändå inte fått behålla jobbet så hade det helt klart känts bättre att lämna över till en annan Rikstränare/Sportchef och att denne fått en chans att förbereda både sig och rörelsen på det nya ledarskapet utan uppehåll i planering och verksamhet.

Känner du att du hade kunnat påverka detta beslut genom ditt arbete?

Svårt att svara på då jag inte känner till så mycket om deras motiv till att inte förlänga min tjänst. Men det är klart, hade vi vunnit några OS-guld så hade vi nog inte haft denna situation idag :-). Ärligt talat tycker jag vi åstadkomit ett bra resultat och verksamhet med de resurser vi haft. Vi har tagit VM- eller EM-medaljer inom de flesta kategorier, vi hade boxare med på OS och vår utbildningsverksamhet funkar bättre än någonsin. Att man inte kan göra alla glada med sina beslut är oundvikligt i det jobbet jag haft, men jag har försökt hålla en rättvis linje och följa våra principbeslut och den svenska modellen, som utarbetats av Sportkommittén.

Din position som Rikstränare är inte bara att träna boxare. Förklara gärna lite om hur din roll har sett ut?

Jag har ju varit lika mycket Sportchef som Rikstränare förutom sista året mot OS möjligtvis. Det handlar ju om att bygga upp svensk boxning, utbilda tränarkåren och boxare och få de att förstå vad en elitsatsning innebär och kunna genomföra den. Det gäller att optimera våra resurser och bygga upp ett stort kontaktnät, nationellt och internationellt. Tyvärr går mycket tid till administrativt arbete som tar tid från utvecklingsarbetet.

Vilka kvalifikationer krävs för att leda ett landslag?

Dels måste man ha boxningskompetensen och vara uppdaterad inom träningsläran men det krävs också en hel del ledarskap för det blåser en del på toppen. Det är många viljor man måste ta hänsyn till; boxare, klubbtränare, headcoacher, styrelsen, boxningsklubbarna, SOK, RF, massmedia, AIBA, med flera. Sen bör man också vara en god administratör och ha stenkoll på ekonomin.

Vem tar över de sysslorna nu?

Jag vet inte mer än någon annan utanför styrelsen. Men jag ser att tjänsten fortfarande inte är utlyst och några nya planer har inte offentliggjorts. Det ryktas om att en annan person redan blivit erbjuden tjänsten, eller en liknande tjänst, men tackat nej. Så jag vet inte vad som hände med planen att utlysa tjänsten.

Majid Jelili skrev nyligen ett brev till styrelsen där han sade upp sin position inom förbundet. Vad betyder detta för Svensk Boxning att tappa Majid i den positionen?

Det är en enorm förlust för svensk boxning. Jag har svårt att tro att det går att ersätta den kompetens Majid besitter.

Du har arbetat med och för Svenska Boxningsförbundet i många år. Hur ser du på framtiden för svensk boxning så som läget är nu? Känner du förtroende för styrelsen?

Jag vill inte uttala mig om förtroende. Det får den svenska boxningsrörelsen avgöra. Det är ingen hemlighet att jag gärna hade velat fortsätta jobbet och jag kommer söka det igen om tillfälle erbjuds. Bitterhet ligger inte för mig och får jag chansen på nytt kommer jag göra mitt bästa för svensk boxning. Jag vill gärna vara optimistisk för svensk boxnings framtid men det är svårt ibland. Den ovisshet som råder just nu skapar oro och osäkerhet och alla uppehåll i verksamheten skadar naturligtvis utvecklingen. Framförallt på ungdoms- och juniorsidan. Det hade inte behövt vara på detta viset.

OS-satsningen mot Rio var, på damsidan, en relativ framgång med en ”kvalad” boxare från ett
så pass litet land. Hur ser du på satsningen i det stora hela? Och hur tycker du att
organisationen runt om satsningen har fungerat?

För att göra en ordentlig OS-satsning är vi väldigt beroende av SOK:s stöd. Vi startade Team Rio-satsningen i december 2011 men utan SOK-stödet hade vi aldrig kunnat fullfölja den. Vi fick bra stöd sista 1,5 året men det är klart att jag önskar de gått in och satsat hårdare på boxningen från början. De har ju sina regler förstås och ibland har vi fått mer än vi kommit överens. Framförallt tycker jag att SBF eller SOK borde ha satsat på att anställa en Headcoach till. Det hade vi haft stor nytta av och jag tror det hade gjort skillnad.

Tack till Santiago Nieva för att som ställde upp och kastade lite ljus på situationen som uppstått.

*

I måndags kväll ringde jag upp ordförande i Svenska Boxningsförbundet, Tommy Lindström, för att få en kommentar angående situationen om både Santiago Nievas och Majid Jelilis uppsägning respektive avgång. Här följer en nedkortad del av intervjun.

Jag ringer dig för att jag ska köra en artikel angående omständigheterna omkring Majid Jelili och Santiago Nieva. Och ville höra om du har en kommentar?

Majid har ju varit frivilligt med i sportkommittén men vill inte fortsätta, han har inte varit så aktiv heller sista tiden. Jag har försökt få honom att tycka till lite om framtidens boxning, i juni tror jag det var, men då förstod han inte att han skulle komma med lite synpunkter. Sedan pratade jag med honom i augusti och då ville jag att han skulle komma med idéer om hur vi skulle utveckla svensk boxning och framförallt få tränarna att bli ännu bättre än idag. Men jag har inte hört ett dugg från honom. Han har ju boxats själv men jag vet inte hur det är med hans förmåga att träna boxare till att nå nivåer som är bra. Det är jag osäker på.

Vad gäller Santiago så är det ju så att hans förordnande gick ut den åttonde september, jag pratade med honom då i juni månad, den 19 juni, att vi inte tänkte förlänga det utan vi tänkte försöka hitta en ny funktion för Rikstränaren. Den funktionen ska mer då bygga på att Rikstränaren inte ska vara landslagscoach utan rikets tränare.

Rikstränaren är väl ändå till för att skapa ett landslag och inte för att skapa klubbboxare?

Nej, nej det är han inte alls. Vi har headcoacher för landslaget som du pratar om. Santi har suttit på två stolar, han har suttit på rikstränarfunktionen och på headcoachfunktionen för herrseniorer. Men jag vill inte ha det så, jag vill ha en rikstränare som tittar på boxningsspecifika inom Svenska Boxningsförbundet. Varför jag säger det här är för att du ska förstå att rikstränarfunktionen är mycket viktigare och större än att bara leda herrseniorerna.

Det är jag med på att det är viktigt. Men är det inte det som har varit den uttalade rollen sedan rikstränartjänsten gjordes om att det ska vara med inriktning landslaget och för att få in folk i landslaget?

Det är möjligt, jag vet inte hur Patrik Wheeler såg på det, men jag delar iallafall inte den uppfattningen. Jag ser framför mig att svensk boxning  växer och att det bygger på att vi har många som vill boxas. Det finns många som tycker att vi inte ska göra någonting, låt det vara som det är nu, men jag har sagt så här att jag ska jobba igenom stadgar, nya instruktioner och en ny modell för idrottsbiten men svensk boxning behöver en ansiktslyftning.

Jag får säga som motargument om man tänker på de boxare som vi har internationellt som kör proffsboxningen. Sverige har ju mycket bra boxare därigenom och de kommer ju ändå från amatörboxningen, med undantag kanske då Mikaela Lauren som gick en, två matcher som amatör och sedan blev proffs. Hur ser du där?

Jag tycker att det är väldigt kul att Klara vann då hon kommer från de djupa leden. Och det gillar jag! Men alltså att vi får ihop en och annan sådan här supermänniska, Badou Jack till exempel, kanske Erik Skoglund, kanske även Yigit. Vi har fått det genom åren. Johansson var ju sån där stor, vi hade Bosse Högberg. Risberg och några stycken innan det. Du ska veta att boxningen är större nu än förut så det räcker inte att vi har en i olympiska tävlingar för att vi ska vara nöjda.

Har du någon tilltänkt, så att säga, för att ta Santiagos plats?

Nej, nej men det är inte så viktigt för mig, jag tänker mig nog mer att jag ska skaffa ett seniorråd av duktiga, tidigare ikoner inom både proffsvärlden och amatörvärlden. Bygga upp en tankegrupp som berättar hur vi ska få svensk boxning att bli bättre än vad det är idag. Då menar jag rekrytering av ungdomar och så vidare.

Men hur finansierar man en sådan sak, det måste väl ändå vara rätt så kostsamt?

Ja men det är nästa steg, första steget är att hitta ett system för det här, någon form av tankesmedja. Vi måste ju ta deras kunskap, och sätt att vara, till oss. Sedan ska vi ta till oss den mentala styrkan, som de (boxarna) kanske inte har idag. Vad vet jag? Vi måste ha en struktur, det är för dåligt idag. Det kan vi alla vara överens om. Man kan inte åka med en boxare till Argentina för att utveckla honom och sedan kommer han inte med till OS. Kostar på pengar. Vi måste titta på, man pratar om den ”svenska modellen”, man måste prata om svensk boxning i första och i andra hand förmodligen europeisk boxning. Vi måste först börja ta in européerna.

Men om vi pratar,  till exempel, om en av våra svenska boxare, som boxas för Sundsvall, och är fostrad i svensk boxning. Han har ändå kvalat in till två OS.

Ja han har ju inte gjort det i svensk boxning utan i Ugandisk boxning.

Fast första gången kvalade han för Sverige. I 2008.

Varför har vi inte då tagit in honom i svensk boxning?

Han har ju varit i landslaget i många år, och när han sedan gjorde comeback så var det andra kriterier och han valde att gå en annan väg.

Ja, det är svensk boxning vi måste utveckla, svenska tränare som vi måste förbättra. Rekryteringen som i andra kampsporter, mma är ju populärt. Vi kan inte vara glada av att bara ha en boxare i OS.

Tack till Ordförande Tommy Lindström som ställde upp och delade sina tankar.

 

 


Svensk Boxning tappar ännu ett av de tunga namnen!

september 26, 2016

För ett tag sedan så kom det ett uttalande från rikstränare Santiago Nieva om att han inte längre fortsätter som överhuvud för landslaget. ((Läs inlägget här)

En källa har idag informerat mig om att även Majid Jelili avsäger sig sina uppdrag åt förbundets vägnar. Källan (som förblir anonym) vidarebefordrade även ett brev som Jelili skrivit till styrelsen (SBF) där han motiverar sin uppsägning.

”Hej,
 
Jag vill härmed meddela att jag avslutar mina uppdrag i SBF:s Sportkommitté med omedelbar verkan.
 
Jag har suttit med i sportkommittén sedan den bildades 2012. Uppdraget för Sportkommittén var att besluta om budgetfördelning mellan landslagen och aktiviteter, tillsättning av landslagstränare, strategisk planering och utveckling av landslagsverksamheten[1].
 
Med bakgrund av senaste tiden händelser kan jag konstatera att kommittén inte längre har styrelsens förtroende att sköta dessa frågor eftersom besluten på området istället tas av styrelsen (eller möjligen VU). I vilket fall som helst har inte jag blivit konsulterad eller deltagit i viktiga beslut angående dessa frågor och jag kan då bara dra slutsatsen att styrelsen saknar förtroende för mig i frågor som kommittén initialt var tillsatt att sköta. Därmed ser jag ingen annan utväg än att avsluta mitt engagemang.
 
Jag vill samtidigt kraftigt markera att jag tar avstånd från Styrelsens beslut att inte förlänga Rikstränaren Santiago Nievas tjänst samt på hur hela förfarandet hanterats. Jag anser att SBF:s styrelse utan rimlig anledning försatt svensk boxning i en svår situation och orsakat en självförvållad kris.
[1]http://www.swebox.se/Nyheter/Egnanyheter/Forandringaridensportsligaledningen/
Med vänlig hälsning

Majiid Jelili”

Håll utkik efter den intervju som kommer inom några dagar med en känd profil inom svensk boxning.

Take care sportsfans!

Stream till Svenska Mästerskapen 2016!

maj 12, 2016

Hej alla boxningsvänner!

Fredag, lördag och söndag kommer ni som inte är i Baltiska Hallen i Malmö kunna följa SM via länken nedan.

Det är duktiga knockout.no med Kenneth Bruun i spetsen som sköter rattarna och spakarna på kamera och ljud.

Enjoy Sportsfans!


När idrotten blir politik, då förlorar idrotten sin glans.

april 13, 2016

Hej,

Ni vet, jag läser väldigt mycket om vad som händer i boxningsvärlden. Både inom proffsboxning och amatörboxning. Eftersom jag har haft förmånen att vara med på mästerskap och titelmatcher som ”journalist” och fått se och träffa Sveriges elit i både proffs och amatörscenen så kan jag säga att jag har ett rätt bra grepp om vem som är vem i Sverige. Från Norr till Söder.

Någonting som slår mig (hehe) är att alla som rör sig i a-klass i boxning är hårt arbetande och ambitiösa. De kanske inte alltid är ödmjuka men de kämpar arslet av sig varje träning, dag ut och dag in alla årstider på året. De är oerhört vältränade, de offrar saker som andra tar som en given del i livet såsom alkohol, sena kvällar på helgen, umgås med vänner och familj, äta fet mat, äta godis, snusa, röka, äta glass och mycket mycket mer. Kort sagt de är elitidrottare.

När dessa idrottare ställs mot varandra och har ett gemensamt mål som bara en kan nå, så gör de allt de kan för att komma först. Som idrottare i en sport som handlar om att vinna gör. Och eftersom de inte är själva så hjälps de på vägen av andra som också offrar sin tid, energi, familj och mycket mycket mer för att idrottarna ska bli så framgångsrika som möjligt.

Då händer det ibland att orättvisor uppstår. Vissa får chansen medans andra blir lämnade bakom. Det är inte alltid rättvist. Det är ibland till och med helt åt helvete!

Det är inte idrottaren som står som dirigent bakom att de får chansen när andra inte får. Eftersom de inte bestämmer. Idrottaren idrottar. Därför kan jag säga att den nivå av smutskastning jag läser och hör från några av de ”stora rösterna” inom boxning i Sverige är rent ut sagt skämmigt och helt ovärdigt en människa som intresserar sig för begrepp som ”fair play” eller ”sportsmanship”. Rent spel och sportsmannaanda på svenska.

Jag skäms när jag ser människor som är väldigt duktiga på det de gör och kämpar efter sin egen dröm bli smutskastade av andra för beslut de inte har tagit. Den rabiata jakten efter att vid varje tillfälle håna den ene för att lyfta den andre är inte okej. Det är fel.

Att vid varje tillfälle som ges smutskasta tränaren för de val han gör eller för att han inte är en administratör som vid varje klockslag levererar ”några knapptryck” med uppdateringar om tävlingar är sannerligen förkastligt. Tänker de inte på att han faktiskt är upptagen med att göra sitt jobb? Att coacha. Att värma upp boxarna. Att ta hand om deras förberedelser. Att se till att allting stämmer inför TÄVLINGEN de faktiskt är på. Det är OS-kval. Och i en värld där allt handlar om att vinna så är det lätt att förstå varför uppdateringarna från ett annat land inte kommer med blixtens hastighet. Eller ens prioriteras.

Okej, jag vet att Svenska Boxningsförbundet har brister i sin kommunikativa förmåga. Men den har blivit bättre. Det har börjat skapas en medvetenhet för att det faktiskt behövs. Så det är en bra sak som bör berömmas! Men även det senaste året när det har blivit bättre så hörs det inga glada miner om det. Tvärtom.

Tillbaka till elitidrottaren. Som faktiskt kämpar på och nu även får ta att namnet smutskastas så fort mirakel inte sker. Jag har träffat båda dessa idrottare som det susar så mycket om, och båda två är fördömliga idrottare och fördömliga förebilder för andra idrottare. Unga som gamla. De två säger ingenting om varandra, de är artiga mot varandra. De uppträder som vuxna. Ni som drar deras namn i smutsen. Försök vara mer som dem. De är toppen!

Orerande avslutat.